Triage Covid-19 beschikbaar

7 mei 2020 – Om weer veilig aan de slag te kunnen in je praktijk is er een triage opgesteld.
Werk je met de meest recente basisrichtlijn in Intramed? Dan hoef je niets te doen, wij zetten deze twee triage vragenlijsten er automatisch in.

De triage vragenlijst is opgenomen in de aanvullende richtlijn COVID-19. Via deze triage tool kun je (online) uitvragen of de patiënt bij jou in de praktijk behandeld kan worden.

De Triage is opgesteld door het RIVM, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN, bestaande uit de beroepsverenigingen: Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Optometristen Vereniging Nederland (OVN)), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

De triage is nu in Intramed beschikbaar voor de richtlijnen: Diëtetiek, Ergotherapie, Huidtherapie, Kinderfysiotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie en Podotherapie.

Er zijn 2 triage vragenlijsten:

  1. Triage aanvang: Als de patiënt voor het eerst tijdens de COVID-19 (weer) in behandeling komt
  2. Triage Face to Face: Nadat via de triage aanvang besloten is om de patiënt face to face te behandelen dienen er voor elk face to face consult 4 controle vragen gesteld te worden. Dit kan via deze vragenlijst.

Je hebt voor het gebruik minimaal versie 9.11 van Intramed nodig. De richtlijn kun je importeren via de update server (“wereldbolletje” in de taakbalk van Intramed).