Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

"Durf te innoveren en anders naar de cliënt te kijken"

12 januari 2017 – “De huidige financiering moet en kan anders.” Dat zegt Gerard Boschman, directeur van Convenient. “Qua financiering zitten we momenteel teveel vastgeroest in kolommen. Artsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, iedereen werkt vanuit zijn eigen kolom en is te weinig gericht op de persoon om wie het draait: de cliënt.”

INTRAMEDDe samenwerking in de zorg is nog erg matig. Dat leidt tot meer kosten, omdat zorgverleners naast elkaar trajecten uitzetten voor een cliënt zonder een duidelijk overkoepelend plan. Hoe zorgen we dat er een einde komt aan deze verspilling van de zorg? En nog belangrijker, dat er alleen maar zorg aangeboden wordt die ook door de cliënt gewenst is en past binnen de kern en belevingswaarden van die cliënt en zijn omgeving. Nieuwe initiatieven zijn nodig, maar moeten wel ondersteund worden. Ook vanuit de overheid en politiek.

Niet meer per zitting betalen

Boschman: “Er zijn te weinig goede initiatieven op het gebied van financiering rondom de cliënt.” Zorg1 – een onafhankelijk platform waar iedereen in kan participeren – is een voorbeeld waarbij het vooral draait om productcontractering. Niet betalen per zitting, maar contractering voor complete zorgproducten, gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten en gedifferentieerd naar zorgzwaarte.  “Declareren per behandeling kan echt niet meer. Zeker niet als we de zorg betaalbaar willen houden en overzicht en inzicht willen houden. Wij streven naar een vaste prijs voor zorgproducten met helder omschreven uitkomstmaten die de cliënt waardeert. Productcontractering is een nieuwe manier van werken die financiële ruimte biedt voor het doorvoeren van innovaties. De focus ligt niet langer op het proces maar op het resultaat voor de cliënt. Dit kan de zorg echt beter maken.”

Gezamenlijk

Er is relatief veel laaghangend fruit waar snel winst valt te boeken. Een goede samenwerking tussen orthopeed en fysiotherapeut kan bijvoorbeeld zorgen voor minder chirurgische ingrepen en is ook minder ingrijpend voor de cliënt. “Dát is  kosten besparen”, meent Boschman. “Dát is innovatie. Innovatie wordt te vaak gezocht in de techniek, maar we moeten ook kijken naar combinaties en processen erbij betrekken. Kijk eens naar Uber, die in no time de hele taxiwereld op z’n kop heeft gezet. Zij koppelden ICT, klantgerichte dienstverlening en klantwaarderingen op revolutionaire wijze. Dat is helaas nog ver weg binnen de zorg. Maar laten we eens beginnen met het draaien van pilots. Ik begrijp dat het best lastig is, want eigenlijk moet je iedereen in de keten erbij betrekken, ook de overheid en de zorgverzekeraars. Met Zorg1 willen we gezamenlijk naar een nieuwe beleving van gezondheidszorg!”

Aandacht voor zorgverlener

Boschman maakt zich ook sterk voor de zorgverlener. “We hebben nu de triple aim, waarmee we  beogen op macro-economisch gebied te komen tot een  gezondere bevolking; betere zorgkwalitequadruple-aimit tegen lagere kosten per hoofd van de bevolking. Dit systeem komt moeizaam van de grond en de belasting op de zorgverlener zelf is hierbij een belemmerende factor. Ook in Nederland zien we volop dat de  administratieve lasten toenemen zonder winst in de triple aim doelen. De beleving van de zorgverlener zelf is een onmisbaar onderdeel van de triple aim geworden en verdient meer tijd en aandacht. Zo blijft het werken in de zorg ook in de toekomst energie opleveren. Daarom moeten we in Nederland naar Quadruple Aim!”

convenient-logo

Bronvermelding: ICT/magazine