Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Hoe staat jouw fysiotherapiepraktijk ervoor?

11 november 2016 – Door te benchmarken, kunnen prestaties en cijfers van fysiotherapeuten op grote schaal vergeleken worden. ParaBench is 100% voor en door fysiotherapeuten. Aan de hand van de meest recente gegevens en cijfers blikken we terug op de eerste twee kwartalen van dit jaar.

We staan o.a. stil bij de ontwikkeling van het aantal zittingen/cliënten tussen de jaren. Maar kijken ook naar de instroom van cliënten tussen de jaren en de hoeveelheid behandelingen hierbij. Daarnaast staan we stil bij de ontwikkeling van het aantal kinderen/jongeren in de praktijk.

Met ParaBench willen we meer inzicht geven in hoe je praktijk scoort – ook ten opzichte van andere praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment een kleine 500), hoe beter het geschetste beeld. In totaal gaat het om 206.687 cliënten en 225.763 klachten in 2016 (uploads tot op heden). De cijfers van ParaBench, worden overigens nooit gedeeld met zorgverzekeraars.

Werk je met Intramed PLUS? Dan kun je zelfs gratis gebruik maken van ParaBench!

Stand van zaken
Wat is de stand van zaken binnen de fysiotherapie tot en met het tweede kwartaal van 2016? We hebben gekeken naar zittingen / behandelingen en naar het aantal cliënten dat in behandeling is genomen (instroom) over de jaren. In figuur 1. Zittingen is goed te zien dat het aantal praktijken dat een groei laat zien in het aantal zittingen in 2015 is afgenomen. Van iets meer dan 50% tussen 2011 en 2012 naar meer dan 60% tussen 2013-2014 hebben nu nog maar zo’n 35% van de praktijken een stijging van het behandelvolume. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat het aantal praktijken met een grote daling redelijk constant blijft over de jaren.

zittingen
Figuur 1. Zittingen

Kijken we naar figuur 2. Cliënten, zien we een iets ander verloop. We zien in 2014-2015 geen praktijken meer met een grote daling (>10%). Het aantal praktijken met een stijging van het aantal behandelde cliënten neemt ook iets af, maar als we de grote en kleine stijgingen optellen is dit nog altijd ruim 65%. En het verschil tussen het aantal zittingen en cliënten is natuurlijk te verklaren doordat het aantal behandelingen per cliënt nog steeds afneemt.

patienten
Figuur 2. Cliënten

Een andere manier om de markt wat breder in kaart te brengen is om van dezelfde groep praktijken te bekijken hoeveel cliënten er in totaal in behandeling zijn genomen (Figuur 3. Instroom cliënten) en hoeveel behandelingen er in totaal gegeven zijn aan deze cliënten (Figuur 4. Behandelingen).

totaal_patienten
Figuur 3. Instroom cliënten

totaal_behandelingen
Figuur 4. Behandelingen

Begin 2016 zijn beduidend minder cliënten in behandeling genomen, maar halverwege het jaar zien we toch een lichte stijging. Vertaald naar het aantal zittingen laat het zich al raden dat daar dan een daling zal zijn omdat het aantal behandelingen per cliënt nog steeds aan het afnemen is.

De grote afwijking in januari is voor een deel te verklaren doordat er in deze maand een werkdag minder was. In februari is die grote afwijking verdwenen. Aangezien de instroom van cliënten gaandeweg het jaar nog lijkt toe te nemen in 2016, kan het toch zo zijn dat het totaal aantal zittingen voor de gehele beroepsgroep nog iets gaat stijgen. Mensen die een deel van de zorg uitstellen totdat ze het eigen risico verbruikt hebben, zorgen ervoor dat er later in het jaar meer mensen instromen. De piek van het aantal nieuwe cliënten en zittingen zit dan ook met name in het vierde kwartaal.

Kinderen
Tot slot hebben we gekeken naar het feit dat er steeds meer kinderen/jongeren (0 tot 18 jaar) bij de fysiotherapiepraktijk terecht komen, met name met nek- en rugklachten door het gebruik van smartphones. Deze stijging zien we in figuur 5. Percentage kinderen. Het aantal kinderen neemt in verhouding ieder jaar wat meer toe dan de totale toename cliënten. Er is ook getracht om de diagnosecodes daarbij te zoeken (figuur 6. Top 10 diagnosecodes), maar daar zijn geen duidelijke trends in waar te nemen. Vast staat dat bijna 25% over de jaren heen wordt vastgelegd met code 9379 (kinderen met motorische achterstand en ontwikkelingsstoornissen). De trend dat onder de oudere jongeren een grote toename zou zijn van nek/rug gerelateerde klachten kan niet worden bewezen aan de hand van onze data. Er is wel een grote toename op de laatste 2 cijfers van de diagnosecode voor ‘26’ maar dat kan breder geïnterpreteerd worden.

patienten_kinderen
Figuur 5. Percentage kinderen

diagnosen_kinderen
Figuur 6. Top 10 diagnosecodes

Meer informatie

Meer informatie over ParaBench kun je vinden op onze website.