Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

Intramed en Zorg1

De afgelopen maanden zijn er, vooral op social media, vragen ontstaan onder fysiotherapeuten over Zorg1 en de betrokkenheid van Intramed daarbij. Wellicht ook bij jou. Daarom plaatsen wij dit bericht waarin wij onze betrokkenheid bij Zorg1 toelichten.

De reden waarom Intramed Zorg1 mede heeft opgericht
Zorg1 is opgericht om innovatie binnen de fysiotherapie te stimuleren.

Er zijn vele vormen van technische innovaties (apps, videobellen, online oefeningen etc.) mogelijk die op dit moment zeer beperkt in de praktijk ingezet worden. Als we hierover met klanten in gesprek gaan, horen we vaak, dat het betalen per zitting daar de belemmerende factor in is. Het gaat namelijk ten koste van de omzet.

De bekostigingsstructuur van nu, waarbij je als fysiotherapeut per behandeling vergoed wordt, staat deze innovaties dus in de weg. Want als je hiermee efficiënter behandelt krijg je minder vergoeding. Immers, de patiënt heeft minder behandelingen nodig voor een zelfde resultaat.

Wanneer er met vaste vergoedingen per aandoening/traject wordt gewerkt, verdwijnt er een negatieve prikkel. Door samen met de markt nieuwe modellen te onderzoeken (zoals van Zorg1) en het effect hiervan duidelijk in kaart te brengen, kan er wellicht een beter betaalmodel voor de fysiotherapie ontstaan.

Er is een groep met cliënten die graag met technische innovaties (apps, videobellen, online oefeningen etc.) ondersteund wil worden in het behandelproces. Als fysiotherapeut kun je deze mensen nu tegemoet komen zonder dat het je in de portemonnee raakt.

Rol van Intramed bij Zorg1
Intramed heeft een investering gedaan om te zorgen dat Zorg1 als organisatie kon worden opgericht. De betrokkenheid van onze directeur Gerard Boschman was in de opstartfase van Zorg1 groot. Inmiddels is zijn rol beperkt en is hij ook uitgetreden als bestuurder van Zorg1. Zorg1 heeft nu een eigen directeur en medewerkers en heeft zich tot een zelfstandige organisatie ontwikkeld.

Intramed speelt geen enkele rol in de voorwaarden waaronder contracten van verzekeraars voor praktijken tot stand komen en is absoluut niet betrokken bij de keuze voor tariefdifferentiatie door verzekeraars. Dit is en blijft de keuze en verantwoordelijkheid van verzekeraars net als de wijze waarop verzekeraars communiceren met cliënten.

Wij begrijpen overigens erg goed dat er door de communicatie van VGZ een grote ophef is ontstaan. De claim op kwaliteit werd onterecht gemaakt en gebruikt in de communicatie richting cliënten. Wij zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van deze uitingen.

Blijft Intramed verder nog betrokken bij Zorg1?
Intramed heeft bij de oprichting van Zorg1 niet de intentie gehad om blijvend als aandeelhouder betrokken te blijven. De komende periode zal gebruikt worden om diverse andere partijen uit de beroepsgroep op een zorgvuldige manier te betrekken bij Zorg1 en ons aandelenbelang af te bouwen. Vanzelfsprekend levert Intramed geen data aan Zorg1. Alle data die Zorg1 gebruikt, komt van de deelnemende praktijken zelf en uit publieke bronnen.

Waarom is Intramed betrokken bij innovaties zoals Zorg1?
Intramed voelt zich nauw betrokken bij alle zorgverleners die werken met onze software. De fysiotherapie zit in ons hart en vanuit die passie onderneemt Intramed haar initiatieven. Daarom faciliteert Intramed graag innovaties die voor deze zorgverleners van meerwaarde (kunnen) zijn zoals Huiswerkoefeningen.nl, de AfsprakenApp en ParaBench. Maar Intramed doet meer. Zo zijn wij betrokken geweest bij het zoeken naar een eerlijk alternatief voor de behandelindex. Ook werken wij samen met onder meer het KNGF en de Hogeschool Utrecht aan e-Exercise.

Intramed is er voor alle fysiotherapeuten
Intramed is er voor alle fysiotherapeuten. Dat is altijd al zo geweest en zal zo blijven. Al onze gebruikers kunnen volgens eigen visie en methodiek met Intramed werken. Of je nu wel of geen Plus-praktijk bent, aangesloten bent bij het KNGF plus traject, EffectiviteitsTraject of bij Keurmerk Fysiotherapie. Alle fysiotherapeuten worden volledig én volwaardig ondersteund door Intramed.

Vragen?
Wij hopen met deze informatie de rol en positie van Intramed bij Zorg1 duidelijker te hebben gemaakt. Maar mocht je nog meer vragen hebben, dan kun je die altijd aan ons stellen.
Voor inhoudelijke vragen over Zorg1 kun je terecht bij Zorg1 zelf. Op de website van Zorg1 staan antwoorden op de veelgestelde vragen (onder FAQ) en vind je meer informatie.